MICHAŁ RYCHLIK
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWEJ SOLI
KANCELARIA KOMORNICZA NR II W NOWEJ SOLI

u. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól

u. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól

tel. 68 387 52 82

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Przyjęcia interesantów wtorek 11:00 - 14:00

wpłat można dokonywać na rachunek
PKO BP S.A. 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159
w tytule podając numer sprawy